meidoornschorsbekertje

Het meidoornschorsbekertje (Pezicula sepium) is een schimmel welke op de takken van de meidoorn leeft . Het voedt zich met dood materiaal van de schors van deze takken (sapotroof). Het is uiterst zeldzaam en heeft een constante populatie.

Meidoornschorsbekertje op de bemoste tak van een meidoorn 1
Meidoornschorsbekertje 1

Leotiomycetes

De Leotiomycetes zijn een klasse van Ascomycota fungi of zakjeszwammen . De leomycetes produceren kleine asci: dit zijn worstvorige zakjes gevuld met sporen. Deze sporen zijn of mannelijk en vrouwelijk en moeten eerst met elkaar fuseren waarna er ongeslachtelijke sporen ontstaan . Deze zorgen voor de verspreiding. De asci ontstaan aan de buitenkant van de fungus, deze laat alle zakjes (asci) tegelijk los waarna er een wolk van sporen ontstaat. Een typisch kenmerk van de Leotiomyces is dat ze blauw kleuren met Melzer reagens, een kleurstof die met amyloid reageert. Recentelijk zijn grote stappen gemaakt door voor de klasse van de Leotiomycetes gemeenschappelijke rDNA kenmerken te isoleren.2

Leotiomycetes zijn de klasse van schimmels welke de grote planteziektes veroorzakers bevat . Een bekend voorbeeld is witte of echte meeldauw of witziekte genoemd, de aantasting zit vooral aan de bovenkant van de bladeren. Het is te herkennen aan een wit, poederig stof. De schimmeldraden dringen via de huidmondjes het blad binnen en vormen het haustorium waarmee het voedsel aan het blad onttrekt. Dat voedsel gaat via de schimmeldraden naar de asci waar sporen worden gevormd: Hier een illustratie : bovenaan de hyfen (de schimmeldraden) zitten de asci , kleine zakjes gevuld met sporen . Deze knappen en de sporen verspreiden zich met de wind. 3
Witte of echte meeldauw 4

bronnen , referenties

2 Zheng Wang et al: Toward a phylogenetic classification of the Leotiomycetes based on rDNA data. In: Mycologia, Band 98, 2006, S. 1065-1075. 3 witte meeldauw door Tulasne and Tulasne (1861). 4 bewerkt en gecorrigeerd naar  Margaret Senior . NSW Department of Primary Industries 1964. Margaret Senior verwierf faam door 80 afbeeldingen van plantenziektes te maken welke nog steeds worden gebruikt. Hier staat een andere: meidoornrotkelkje