mestpier

Een worm uit de strooisellaag, de bovenste laag van het bos. De mestpier wordt ook als haakaas gebruikt maar vooral om compost om te zetten.
De worm is ook bekend als tijgerworm, Californische worm.


Kampioen van de composthoop


De mestpier is de worm welke het beste in staat
is afval in compost om te zetten. andere wormen
zoas de dauwpier worden daarbij verdrongen.
De worm is gemakkelijk te vinden in mesthopen,
en compostbakken.De mestpier heeft het pas echt naar zijn zin in
de composthoop.Een composthoop dient 2x per jaar
omgespit te worden, waarbij het binneste
buiten komt.Mestpier of Eisenia fetida.Mestworm of Eisenia fetida


De mestpier is de ideale compostworm. Dit sterke dier
kan als geen ander vergane bladeren en organisch afval omzetten
in compost. Het is een strooiselworm, leeft dus in de strooisellaag
De worm is ook bekend als tijgerworm, Californische worm.


Mestpieren horen in de composthoop, die goed opgebouwd
dient te worden.

Andere wormen
de mestpier moet niet verward worden met de regenworm,
deze leeft dieper onder de grond en heeft geen waarde voor
composthopen, maar wel voor bodemverbetering.

mestpier en de andere wormen.

Alles over wormenregenwormen
mestpieren
tubifex
platwormen
zagers
zeepieren
zeemuis
bloedzuigers
roggenbloedzuiger
witte worm
Clepsine
azijnaaltjes
microwormen
chaetogaster limnaei
pijlworm
wapenworm
goudkammetje
kleine kalkkokerworm

De composthoop


De mestpier is de worm welke het beste in staat is afval in compost om te zetten. andere wormen
zoas de dauwpier worden daarbij verdrongen. De worm is gemakkelijk te vinden in mesthopen,
en compostbakken.

Kampioen van de strooisellaag

In de strooisellaag leeft het tesamen met de andere dieren: vooral met pissebedden, grote afvalverwerkers.
de miljoenpoten ook deze eten ook plantaardige afval producten maar doen dat niet
zo efficient als de mestpier. Ook de springstaarten komen massaal voor in de strooisellaag en ook deze voeden zich met plantaardig afval. De mestpier voedt zich ook met dode springstaarten. De nematoden, dit zijn vooral alleseters, ze eten
bacterien, algen , schimmels en ook elkaar, sommige leven van wortelsappen.
Enchytreeen zijn een klein soort regenworm, ze concurreren met de mestpier maar kunnen zich minder snel voortplanten. De duizendpoot is een vijand van de mestpier. Ook de loopkevers en de kortschilkevers zijn jagers op de mestpier.

predatoren van de strooisellaag

Spinachtigen :Dit zijn de jagers van de strooisellaag, vooral hoornmijten en roofmijten doen dat, er zijn
veel soorten, gespecialiseerd in een bepaade prooi.
zoogdieren: muizen en mollen jagen op mestpieren. Vogels zijn belangrijke jagers op de mestpier. De duizendpoot is een efficiente jager op de mestpier

wormen

regenworm , mestworm, tubifex , platwurm, zagers, zeemuis, bloedzuigers, roggenvloedzuigerm witte worm, azijnaaltjes , clepsine , microworm, chaetogaster limei, pijlworm, wapenworm, goudkammetje, kleine kalkkokerworm.

regenworm , mestworm, tubifex , platwurm, zagers, zeemuis, bloedzuigers, roggenvloedzuigerm witte worm, azijnaaltjes , clepsine , microworm, chaetogaster limei, pijlworm, wapenworm, goudkammetje, kleine kalkkokerworm.