tubifex

Tubifex, een klein wormpje, vroeger populair bij de aquariaan, Maar de belangstelling is dalende. En dat komt dan omdat tubifex soms tot bacteriele besmettingen voert, en dus tot vissterfte. Ook is Tubifex relatief vet, en bij te veel gebruik leidt tubifex tot verstopping , met name bij levendbarenden. De plaats van tubifex is overgenomen door enchytreeen en de rode muggelarven. Tubifex leven van afval op de bodem van de sloot. Omdat daar nauwelijks zuurstof is zijn tubifex ingericht om met weinig zuurstof rond te komen. Ze leven tussen gevallen bladeren en afval, en dat moet dus worden verwijderd bij het opscheppen. Tubifex is een kleine worm, doorzichtig en eenvoudig gebouwd. Het behoort tot de Oligochaeten, wormen met weinig borstels. Ze leven in grote groepen bijeen in een zuurstof arme omgeving. Door de ronde vorm kan het makkelijk tussen kiezelstenen leven, en zal daar dan ook in wegkruipen als ze de kans krijgen. Salamanders zijn in staat ze te ruiken en met behulp van hun poten uit te graven.

De rode haemoglobine van tubifex is geconcentreerd in het dorsale vat. De rest van het lichaam is bijna doorzichtig.

levende tubifex uit de winkel

Bewaar deze in een natte krant in de koelkast, en geef de tubifex in een tubifex zeefje: zo komen ze niet allemaal tegelijk in het water omdat ze eerst door de mazen van het zeefje moeten kruipen.Er zijn maar weinig vissen die tubifex echt uitgraven, salamanders doen dit wel. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat de tubifex niet in de bodem verdwijnt.

tubifex zeven

Tubifex heeft de neiging om door de mazen van een zeef te kruipen en hiervan wordt dus gebruik gemaakt, bijvoorbeeld bij het voederen: Door de tubifex eerst in een zogenaamd tubifexzeefje te doen, de tubifex kruipt langzaam door de mazen, en wordt zo gelijkmatig afgegeven. Dode tubifex en vele andere slootbewoners en afval zullen niet door de mazen heen kruipen.

tubifex bewaren

De klassieke manier om tubifex te bewaren is in<br> de stortbak van het toilet, de doorstroming voorziet de tubifex van zuurstof. Tubifex in een teiltje, de tubifex bevindt zich bovenop scherp zand, klaar om gevoerd te worden. Alle foto’s zijn gemaakt door die ook lezingen geeft over tubifex.

zelf tubifex kweken

Tubifex wordt geschept van de bodem van de sloot met een net: De inhoud van een net wordt in een bak gedaan met scherp zand. De tubifex kruipt er door heen en is dan aan het oppervlakte op te vangen. Tubifex komt steeds minder voor in Nederland en Belgie omdat afvalwater steeds minder vaak direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Tubifex is bijvangst in viskwekerijen waar het leeft van gemorst voer.

commerciele tubifex

Hierbij wordt Tubifex uit het riool gewonnen. De tubifex moet dan wel eerst en zorgvuldig van de bacterieen ontdaan worden door de tubifex te wassen. Dit duurt enkele dagen : de tubifex wordt in bakken gedaan en deze boven elkaar gestapeld. Door middel van tegenstroom met leidingwater wordt de tubifex langzamerhand van de menselijke bacterieen uit hun darmen ontdaan: Deze colibacteriien zijn immers schadelijk voor de vissen: Tubifex wordt gereinigd van bacterieen door water door de bakken te laten stromen (tegenstroom principe): de tubifex in de bovenste bak is gereinigd: de tubifex wordt dan op een zeefje gelegd : de levende tubifex kruipt er doorheen, dode tubifex blijft achter: klaar.

Tubifex leeft in kokertjes in de zuurstofarme slootbodem de ademhaling gaat via de darmwand en het water komt via anus naar binnen. Het dier leeft dan ook met de kop omlaag in zijn gangetje. Wanneer de sloot geheel geen zuurstof meer bevat, komen de tubifex wormen aan de oppervlakte , dit kan gebeuren op warme zomer namiddagen. Waar tubifex voorkomt is ook een andere worm te vinden (Lumbriculus variegatus), bekend als slibworm (zie plaat hieronder).Tubifex is proteinerijk voedsel. Hier wordt <br> tubifex vergeleken met ander levend voer. Hoewel tubifex de naam heeft vetrijk te zijn, valt dat mee in vergelijking met witte en microworm.

levend op de bodem

De bodem van de sloot is practisch zuurstofloos, slechts weinig dieren kunnen zich daar permanent handhaven: 1 haft (Caenis) 2 tubifex 3 Nais, een worm uit de familie Naidinae 4 haft (Trycorithus) 5 muggen-huidjes 6 worm (nematode) 7 slak

Tubifex leven van afval op de bodem van de sloot. Omdat daar nauwelijks zuurstof is zijn tubifex ingericht om met weinig zuurstof rond te komen. Ze leven tussen gevallen bladeren en afval, en dat moet dus worden verwijderd bij het opscheppen. Tubifex kunnen 2 dagen zonder zuurstof via anaerobe ademhaling waarbij er zure afbraakproducten ontstaan. Deze situatie ontstaat in zonnige middagen in de zomer. Daarna is het wormenlijf zo verzuurd dat het weer zuurstof nodig heeft. In het uiterste geval zwemt de tubifex naar het oppervlakte.

levende tubifex uit de winkel

Bewaar deze in een natte krant in de koelkast, geef de tubifex in een tubifex zeefje: zo komen ze niet allemaal tegelijk in het water omdat ze door de mazen van het zeefje heen kruipen. Er zijn maar weinig vissen die tubifex echt uitgraven, maar salamanders doen dit wel. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat de tubifex niet in de bodem verdwijnt.

tubifex zeven

Tubifex heeft de neiging om door de mazen van een zeef te kruipen en hiervan wordt dus gebruik gemaakt, bijvoorbeeld bij het voederen de tubifex in een zogenaamd tubifexzeefje te doen, de tubifex kruipt langzaam door de mazen, en wordt zo gelijkmatig afgegeven. Dode tubifex en vele andere slootbewoners en afval zullen niet door de mazen heen kruipen.

1tubifex, leeft in kokertjes in de bodem van de sloot. 2 medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis) 3 waterspin en klok (Argyroneta aquarica ) 4 moeraspoelslak(Limnaea palustris) 5 zoetwater pissebed ( Aselhis aquaticus) 6 diepslak (Bythinia tentaculata) 7 koordworm (Gordius aquaticus)8 riviermossel (Unio pictorum) 9 begroeide porlslak (Limnaea paragra)10 Oorvormige poelslak (limnaea auricularia) 2

tubifex bewaren

De klassieke manier om tubifex te bewaren is in de stortbak van het toilet, de doorstroming voorziet de tubifex van zuurstof. Tubifex in een teiltje, de tubifex bevindt zich bovenop scherp zand, en zijn dan klaar om gevoerd te worden.

Commerciele kweek tubifex

bronnen, referenties

1 A. Deblais, S. Woutersen, and D. Bonn, “Rheology of Entangled Active Polymer-Like T. Tubifex Worms”, Physical Review Letters 124, 188002 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.188002 2 Dr A.J.C. Snijders üit de dierenwereld van het water” 1916