Plumatella repens

Plumatella repens is de meest voorkomende filtervoeder in zoet water, het voedt zich met het plankton wat in het water zweeft. Het bestaat uit een lange rij buisjes , of beter: stolons, welke meestal aan takken, stengels of stenenen vastgehecht zitten. De buisjes (stolons) kunnen zich over grote oppervlaktes uitstrekken en zitten vastgehecht op veel verschillende soorten ondergrond.

1 Mosselkreeftje 2 Plummatella repens kolonie 3 plummatella individuele voedingseenheden.

Bryozoa

Bryozoa zijn kleine filteraars welke verenigd zijn in een kolonie. Ze komen zowel in zoet als zoutwater voor. Ze bestaan uit een basiseenheid welke voor het voedsel zorgt.

De basiseenheid van de bryozoa (mosdiertje of polyzoa). De lophophore bestaat uit een krans van cilia Door een wuivende beweging wordt water aangezogen. De planktondeeltjes hierin zweven worden met de cilia gevangen en naar de mond gevoerd. Een epistone sluit de mond af. Vervolgens gaat het voedsel naar de maag, welke gespierd is. Het voedsel wordt gekneed tot het een egale massa is geworden en vervolgens door de maagwand wordt opgenomen. Het restant wordt via de orifice verwijderd. Bij gevaar trekt de musculus retractor het lonophore naar binnen.
1 Plumatella fungosa 2 Plumatella repens 3 Slanke bryozo of Plumatella fruticosa
4 Eenvoudige bryozo of mosdier (Fredericella sultana5 kruipend geleimosdiertje ( Cristatella mucedo) 6 zakvormig mosdiertje of Lophopus crystallinus Vertakte zoetwaterspons (Spongilla lacustris) 8 echte zoetwaterspons (Ephydatia fluviatilis) 9,10 Vertakte zoetwaterspons (Spongilla lacustris) met gemmulae 11, 12 gewone hydra (Hydra vulgaris) 13 groene zoetwaterpoliep (Hydra viridissima14 Hydra rubra 15 Brakwaterpoliep of Cordylophora lacustriseendenkroos of lemna minor 1

bronnen, referenties

1 prof. Lamberts 1905 Das Leben des Binnenwassers