echte zoetwaterspons

De Echte zoetwaterspons (Ephydatia fluviatilis) komt voor in zoet en licht-brak water . Het vormt korsten op liefst hard substraat zoals stenen. De kleur is groen in ondiep water door symbiotische algen, in dieper water geelwit of bruinroze.

 1 bruine zoetwaterpoliep (Hydra oligactis) 2 ulva 3  rivier of echte zoetwaterspons (Ephydatia fluviatilis) 4,5 rivierkreeft (Astacus fluviatilis). 5 6 de rivier-horenschaal (Cyclas rivicola) 7 trilworm (Planaria gonocephala) 8  schijfhorenslak of posthoorntje (Planorbis vortex9 rivier-parelmossel (Unio margaritifera)1

verschil tussen de inheemse zoetwatersponzen

Het verschil tussen de echte of rivier zoetwaterspons en de vertakte zoetwaterspons is moeilijk te zien. Maar zij bewonen wel een andere habitat: De echte zoetwaterspons komt ook in lichtbrakwater voor en komt op zee en rivierklei voor, de vertakte zoetwaterspons bewoont sloten en meertjes en is ook meer voorkomend.

1 Echte zoetwaterspons welke afgegraasd wordt door de sponsgaasvlieg 2 Gewone sponsgaasvlieg (Sisyra fuscata) 3 de larve van de sponsgaasvlieg 4 eierpallet boven water afgezet. 2

bronnen, referenties:

1 J.C Snijders : Uit de dierenwereld van het water, 1916 2 Claus Caspari 1954, “Mitteleuropaische Insekten”.: johanneskever junikever, kleverig koraalzwammetje, sponsgaasvlieg, echte zoetwaterspons, elzenvlieg, grote rupsendoder, kleine wespenbok , gewone doodgraver, bastaard satijnvlinder, mitopus morio, wolfsmelkpijl-staartvlinder