elzenvlieg

De slijkvlieg of elzenvlieg (Sialis lutaria) is een donker gekleurde vlieg welke van nectar leeft. Het heeft grote vleugels waar het overdag alleen gebruik van maakt als het echt nodig is, het vliegt dan een klein stukje bij bedreiging. Het vliegen lijkt op fladderen en trekt de aandacht, Daarom verplaatst een elzenvlieg zich bij voorkeur sávonds. De vleugels zijn zwart geaderd en opvallend dik.

Eierleggend vrouwtje , bij het uitkomen van het ei laat de larve zich in het water vallen. 1

De larve van de slijk of elzenvlieg

De larve is een capabele rover en leeft onder water. Opvallend zijn de vele uitsteeksels welke op kieuwen lijken en het mogelijk maken om ook in zuurstofarm water te jagen . De kaken van de larve zijn indrukwekkend. Het dier leeft 2 jaar in het water voordat het zich gaat verpopen, in die tijd vervelt het 10x.

Elzenvlieg (Sialis luteria) 1 De eieren worden op een blad boven het water afgezet, de uitgekomen larfjes laten zich in het water vallen. 2 De larven verblijven in de modder op de bodem, met hun kaken pakken ze alles wat beweegt, ook vingers. 3 De vleugels in opgevouwen stand 4 Elzenvlieg is een slechte vlieger, fladderen lijkt het en trekt al gauw ongewenste aandacht van vogels. Dit is waarom ze vooral s’nachts zich verplaatsen, de vleugels zijn dik geaderd.2
1Beekslijkvlieg (Sialis fuliginosa), 2 De larve met de uitpuilende kieuwen en forse kaken. 3 zijaanzicht de vleugels worden als een dakje opgevouwen boven en om het achterlijf.2

Elzen vlieg met gespreide vleugels, op een els.4

Salidae of slijkvliegen of elzenvliegen

Dit is een familie van kleinere donker gekleurde vliegen waarvan de larven in het water leven. Deze vliegen zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, hun larven zijn wel makkelijk te herkennen. In Nederland en vlaanderen komen voor de elzenvlieg (Sialis lutaria), Sialis fuliginosais en Sialis nigripes. Deze hebben ieder hun eigen bioptoop : S flavilatera, leeft in modder, S . nigripens in rivieren , beide soorten zijn zeldzaam. Alleen de elzenvlieg (S lutaria ) is veelvoorkomend, zowel in Nederland en Vlaanderen, deze stelt nauwelijks eisen aan de kwaliteit van het water, zowel in zachtstromend of stilstaand water.

bronnen, referentie:

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes, lievevrouwebedstro, witte reus, gele plomp borago , smeerwortel , akker vergeet-mij-nietje , veldhondstong borago , miersikkelwants, margriet , blaassilene wollige sneeuwbal, madelief, karmijnrood netwatje , gelderse roos, oregano , basterdzandloopkever, troskalknetje, bloedrode kniptor 2 Brehms 1918 3 Claus Caspari 1956 “Mitteleuropaische Insekten”: johanneskever junikever, kleverig koraalzwammetje, sponsgaasvlieg, echte zoetwaterspons, elzenvlieg, grote rupsendoder, kleine wespenbok , gewone doodgraver, bastaard satijnvlinder, mitopus morio, wolfsmelkpijl-staartvlinder 4 Jac.P. Thijsse 1912 “Het Naardermeer”