riet

1 Riet (Phragmites communis), 2 Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), 3 Ranonkel (Batrachium aquatile), 4 Gele plomp (Nuphar lutea),  Waterlelie (Nymphea alba), 6 Kleine Lisdodde (Typha angustifolia), 7 Gele lis(Iris pseudacorum)1 Kleine karakiet (Acrocephalus scirpaceus), 2  Lepelaar met jongen (Platalea leucorodia), 3 Meerkoet met jong (Fulicia atra), Purperreiger (Ardea purpurea),
Zwarte stern (Chlidonias niger), Groene kikker (Rana esculenta)1

bronnen, referenties

1 M.A.Koekkoek “Het Naardermeer” De schoolplaten van M.A. Koekkoek zijn de bekendste Nederlandse schoolplaten welke in de jaren 50 in de klaslokalen hingen. Minder bekend is dat M.A. Koekkoek van het begin van de tweede Wereldoorlog lid van de NSB was, en ook op eigen initiatief affiches tbv. de Duitse bezetter maakte, in 1943 ook affiches voor de Jeudstorm zoals “Jeugd vooraan”.2 Een gedeelte van de propaganda werd niet door hem maar door zijn zoon gemaakt, maar wel onder zijn supervisie in zijn atelier. 3 Zie ook “Het Naardermeer” Op deze website is te vinden: kamperfoelie , rode klaver , iris , geelgerande watertor, riet 2 Propaganda in Oorlogstijd, Trouw, 23-10-2003