galnoot

De galnoot of knikkergalnoot is een kogelronde verdikking welke bij eikentakken op treedt, het wordt veroorzaakt door de galwesp (Andricus kollari) welke eitjes in de bladoksel van het eikenblad legt. Hierna vormt de eik er een omhulsel omheen, de galnoot. Op het einde van de zomer bijt de larve zich een uitweg uit de galnoot en verpopt zich daarna tot mannetje of vrouwtje.

Deze vrouwtjes leggen na bevruchting eitjes op de moseik of turkse eik , en deze boom vormt dan knopgallen , waaruit alleen vrouwtjes komen. Het zijn deze onbevruchte vrouwtjes welke hun eieren in de bladoksel van eiken leggen, waarna de cyclus overnieuw begint.

Knikkergalnoot in de herfst, de kleur is bruin. De kleur veranderd van groen-rood naar bruin. Wanneer er een gaatje te zien is dan heeft de galwesp de galnoot al verlaten op het begin van de herfst. Ook mogelijk: de parasiet heeft de galnoot verlaten, deze heeft een kleinere opening.
De galnoot bevat de larve 1,2,3 van de galappelwesp, in de larve kamer en later de pop. Uiteindelijk baant de wesp 4 zich een weg naar buiten.

1 galwesp (Andricus kollari) met knikkergalnoot 2 Torymus auratus, een parasitaire
wesp op de galwesp. 3 ananasgal of eikenroos, veroorzaakt door de ananasgalwesp
(Andricus foecundatrix of  Andricus fecundator) 4 eikenpage (Favonius quercus
of Thecla quercus), de rups eet eikenbladeren.

Galnoten tonen een opmerkelijke variatie in vormen en tekening, de knikkergalnoot is maar een van de 80 welke beschreven zijn.1

bronnen, referenties:

1 G. Mayr was de grondlegger van de gallenkunde. Zijn in 1870 verschenen boek: Die mitteleuropäischen Eichengallen in Wort und Bild, stond hierbij als leidinggevend en bevat een collectie van de toen bekende eikengallen. 2 Met dank voor deze mooie foto: Loes zie ook: groot sterremuur, gewone goudwesp , witte dovenetel , wilde hyacint , gele iris , akkermunt, bijenwolf, Zuidelijke groene schildwants 3 Schoolplaat , bewerkt