watergentiaan

Watergentiaan (Nymphoides peltata) is een opvallende waterplant welke vooral in midden-Nederland voorkomt. Het meest opvallend zijn de heldere gele bloemen. Watergentiaan groeit in stilstaand water , welke vervuild mag zijn, het stelt weinig eisen aan het water, het mag alleen niet brak zijn. De groeisnelheid is lager dan die van de Witte waterlelie en de Gele plomp en deze zullen watergentiaan op den duur verdringen. opvallend in de overeenkomst in de bladeren tussen deze drie drijfplanten : de bladeren zijn hartvormig. Ze zijn iets kleiner dan die van Gele Plomp en Witte waterlelie en de bladeren zijn ook roodachtig van onderen.

De bloemen van de watergentiaan staan 1 decimeter boven het wateroppervlakte, hier bezocht door 2 oevervliegen (Scatella tenuicosta).1
Wanneer watergentiaan deze dichtheid bereikt wordt het water zuurstofloos en daarmee levensloos. Watergentiaan heeft daar zelf geen moeite mee.

watergentiaan in de vijver

Watergentiaan is populair in vijvers, maar heeft de neiging andere planten te verdringen door de grote groeisnelheid.

Sterke punten van watergentiaan

Watergentiaan verdraagt het droogvallen van het water, de wortelstokken lopen uit wanneer het waterpeil zich hersteld, Gele plomp en waterlelie doen dat niet.

gentiaanfamilie of Gentianaceae

Deze plantenfamilie is veelvormig: bomen en struiken, waterplanten en kruidachtigen. In ons klimaat is het aantal soorten beperkt. Bloemen zijn 5 tallig. Maar niet de stamper , die uit twee vruchtbladeren is saamgegroeid en meestal een éénhokkig vruchtbeginsel heeft, waarin aan twee kanten de eitjes of zaadknoppen zitten. (Bij een eenhokkig vruchtbeginsel ontwikkelen zich na bevruchting twee rijen van zaden uit de zaadknoppen). De gentiaan hebben een duidelijke voorkeur voor kalkrijke , basische grond. Veel concentreren deze basen en maken zich daardoor oneetbaar voor met name slakken, Op deze website zijn de volgende leden van de gentiaanfamilie te vinden. watergentiaan, drieblad, klokjesgentiaan, zomerbitterling

bronnen, referenties

1Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel , slakkenaaskever , oorworm , limnophilus rhombicus, watergentiaan