zomerbitterling

De zomerbitterling Groeit in het Middelandse zeegebied in de karststreken , In Nederland en Vlaanderen wil het ook groeien , maar dan alleen in kalkrijke en vochtige gebieden : kalkgesteente of duinen, zoals vochtige duinvalleien.

Zomerbitterling heeft blauwgroene blaadjes. 1

zomerbitterling is een pioniersplant

Zomerbitterling is vooral een pioniersplant tegenwoordig : het komt massaal voor op net opgespoten land, zoals de in de haven van antwerpen en het kanaal van Brugge.

Kalkminnende planten in de lente: 1 Zeegroene zegge (carex flacca) 2 Gulden sleutelbloem (Primula veris) 3 Genaald schapengras (Festuca ovina) 4 kleine pimpernel (Sanguisorba minor) 5 Paardenhoefklaver (Hippocrepis comosa6 knolspirae (Filipendula vulgaris) 7 Smal fakkelgras (Koeleria macrantha) 8 Kluwenklokje (Campanula glomerata) 9 Wondklaver (Anthyllis vulneraria) 10 gewone margriet (Leucanthemum vulgare) 11 Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) 12 Grote Muggenorchis (Gymnadenia conopsea) 13 Zomerbitterling (Blackstonia perfoliata)14 Briza media ( Bevertjes, trilgras(brevia media) 15 Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum)16 hondskruid (Anacamptis pyramidalis)
17 Duifkruid (Scabiosa columbaria)18 Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) 19 Grote centaurie (Centaurea scabiosa) 20  driedistel (Carlina vulgaris) 21 Ruig viooltje (Viola hirta)
22 Geelhartje (Linum catharticum) 23 Paardenhoefklaver (Hippocrepis comosa) 24 Genaald schapengras (Festuca ovina) 25 Ogentroost (Euphrasia) 26 Ruige weegbree (Plantago media) 27 gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) 28 aarddistel (Cirsium acaule) 29 Slanke gentiaan (Gentianella amarella) 30 rolklaver. 2

bronnen , referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang. 2 British Museum “Chalk grasland” lente tafereel van kalkminnende planten.